The Finishing Touch Linen Rental

Lamour Garden Fuchsia

Rental Price $2.00 to $45.00 ea.

Available Sizes

96″ Round

108″ Round

120″ Round

132″ Round

144″ Round

90×132 Rectangle

90×156 Rectangle

108×156 Oval

Napkins

Sashes, Bows